GP-guppet

Det självklara alternativet som farthinder
Höjden är fixerad vid 100 mm för att undvika problem med låga fordon.
Lätt att montera, kräver kort insatstid på arbetsplatsen från start till färdigställande.

Vill ni veta mer, kontakta mig

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09

Egenskaper hos GP-guppet

  • Underlättar miljövänlig körning
  • Ergodynamiskt utformad - dämpar passagen
  • Ger minimala markvibrationer
  • Anpassad för olika vägbredder
  • Olika utföranden av körytan

Utförande

  • Konstruktionstjockleken är 250 mm under vägbanan
  • Upprampen som högst 100 mm över vägbanan
  • Armering K500B
  • Kulankare används för lyft av elementen