GP-guppet

Det självklara alternativet som farthinder
Höjden är fixerad vid 100 mm för att undvika problem med låga fordon.
Lätt att montera, kräver kort insatstid på arbetsplatsen från start till färdigställande.

Vill ni veta mer, kontakta mig

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09

Snabba fakta GP-guppet.

  • Underlättar miljövänlig körning
  • Aerodynamiskt utformad och dämpar passagen
  • Ger minimala markvibrationer
  • Anpassad för olika vägbredder
  • Konstruktionstjockleken är 250 mm under vägbanan
  • Upprampen som högst 100 mm över vägbanan
  • Armering K500B
  • Kulankare används för enkla lyft och effektiv montering av elementen.
GP-guppet är bedömd av Byggbarubedömningen till nivå Rekommenderas. 
Mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens webtjänst.