GPLINK

GPLINK är vår huvudprodukt. Den är utvecklad av Gunnar Prefab, 
krocktestad vid VTI i Linköping och godkänd att användas i kapacitetsklasserna N2 och T3.

Det smartaste valet

GPLINK är tillverkad i betong.
Skarven och elementets vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet.

Skarven kan monteras med pinne som enkelt plockas upp med verktyget GP Bosse alternativt en skarvpinne för mer permanent montage men även denna kan avlägsnas med GP Bosse.


GPLINK 1.5

GPLINK 1.5 har funnits på marknaden sedan 1999 och används både som permanent och temporärt skyddsräcke på våra vägar.
Den finns i 6, 3 och 1-m längder.
Till GPLINK finns också ett sluttande start/slut-element i 3- och 6-m alternativ.

Tillbehör GPLINK

GPLINK 2.0

GPLINK 2.0 är en vidareutveckling av GPLINK.
GPLINK 2.0 har krocktestats hos VTI i kapacitetsklass N2 och arbetsbredden är klass W4.
Den har släta ytor och inga utstickande fötter vilket förbättrar egenskaperna för vinterväghållning.
GPLINK är bedömd av Byggbarubedömningen till nivå Rekommenderas. 
Mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens webtjänst.
GPLINK 1.5, fotbredd 45 cm
GPLINK 2.0, fotbredd 38 cm

Alternativa användningsområden


GPLINK ingår exempelvis i lösningar för skydd runt känsliga objekt med höga krav på säkerhet.