Miljöpolicy


Arbetsmiljöpolicy

Gunnar Prefab arbetar med att tillverka, leverera och utveckla betongprodukter till infrastrukturen. Vi framställer bland annat GPLINK - mittbarriärer - och prefab för bostads- och industribyggnader för dagens och framtidens samhälle.


Gunnar Prefab kommer genom ständiga förbättringar i verksamheten att verka för att dagens och kommande generationers behov kommer att tillgodoses.


Gunnar Prefabs medarbetare ska genom fortbildning skapa ökad förståelse för att utföra arbetsuppgifterna på ett ansvarsfullt och miljömässigt sätt.


Gunnar Prefab ska medverka till att miljön inte förorenas eller påverkas av biologiska ämnen med lång nedbrytningstid. Helhetssyn på hälsa, omsorg, säkerhet och ekonomi skall efterlevas.


Gunnar Prefab kommer att undvika de arbetsmetoder och de material som innebär miljömässiga risker så långt det är ekonomiskt möjligt.


Gunnar Prefab kommer att följa och utveckla miljöarbetet i takt med vetenskapliga fakta.


Rättvik 2008-12-01

GUNNAR PREFAB AB