Om företaget


Gunnar Prefab grundades 1995 och är ett helägt dotterbolag till Gunnar Englund Byggare AB. Företaget har idag 20 anställda.

De första produkter vi tillverkade var betonghästar - att användas som t ex avstängning - och betongpålar.
1996 påbörjades arbetet med att utveckla och ta fram ett mitträcke i betong för vägar - GPLINK -. I november 1998 gjordes en krocktest hos VTI i Linköping. Krocktesten gick bra och GPLINK godkändes och är idag en av få testade och godkända mittbarriärer.
Den första leveransen av GPLINK - 300 meter gjordes i december 1999. Därefter har efterfrågan på produkten ökat successivt och GPLINK kan idag ses i stort sett hela landet.
GPLINK finns nu som 6-meter, 3-meter, 1-meter samt som start- och slutelement. GPLINK är den första CE-märkta mittbarriären i betong.

Vi har också på uppdrag tillverkat konstverk i betong - Gubben och gumman - som finns bland annat vid rastplats Tällbergsporten i Leksands kommun.
 
Vi arbetar med kontinuerlig utveckling av våra produkter och kan tillverka det mesta som efterfrågas.
För produktionen använder vi oss av både frostresistent betong för anläggning (Bro 2004) och byggcement.

De flesta av våra produkter tillverkas sedan våren 2012 i SKB - självkompakterande betong - vilken ger en mycket finare yta.

Gunnar Prefab är ett BBC-anslutet företag.


BBC-märket står för att svenska byggreglers krav på Boverkets, Vägverkets och Banverkets myndighetsområden är uppfyllda. Kraven formuleras i Boverkets Konstruktionsregler, Boverkets handböcker och där relaterade standarder, Bro och BVBro.

BBC-märket etablerades 1993 av Betong och Ballast Certifiering AB. Detta bolag fusionerades in i Nordcert AB 2001 och sedan dess används BBC-märket som Nordcerts certifieringsmärke på betong och ballastområdena. Klicka här för att se vårt certifikat.

Gunnar Prefab är medlem i branschorganisationen SVBRF - Svenska Väg- och Broräckesföreningen.
 
Gunnar Prefab har högsta kreditvärdighet Soliditet 2011-11-24