Personal


Här nedan finner du kontaktuppgifterna för våra kontaktpersoner.

 

 Anna Mårten
 VD/Försäljning/personal
 am@gunnarprefab.se
 070-621 69 87
         

 Gunnar Englund

 Ordförande
 ge@gunnarprefab.se

 070-330 32 58

Anna-Karin Schmultz
 Ekonomi-, kvalitets- och arbetsmiljöansvarig
 aks@gunnarprefab.se
 072-226 61 28
 Marie Bohm
 Produktionschef
 mb@gunnarprefab.se
 070-288 32 95
         
 
 Erik Färnström
 Offertingenjör
 ef@gunnarprefab.se
 070-277 02 33      
 Malin Englund
 Inköpsansvarig/produktionsansvarig (Scanmast)
 malin@gunnarprefab.se 
 070-204 94 88
 Mattias Mårten
 GPLINK-ansvarig
 mm@gunnarprefab.se
 072-700 99 60

 
       
 Malin Fredriksson
 Receptionist
 mf@gunnarprefab.se
 072225 61 28    
 Alexandr Anghel
 Produktutvecklare