GP-Guppet - prefabricerad ramp i betong

Det självklara alternativet som farthinder
 
Egenskaper hos GP-guppet
  • Underlättar miljövänlig körning
  • Ergodynamiskt utformad - dämpar passagen
  • Ger minimala markvibrationer
  • Anpassad för olika vägbredder
  • Olika utföranden av körytan

Höjden är fixerad vid 100 mm för att undvika problem med låga fordon.
Lätt att montera, kräver kort insatstid på arbetsplatsen från start till färdigställande.

Utförande

  • Konstruktionstjockleken är 250 mm under vägbanan
  • Upprampen som högst 100 mm över vägbanan
  • Armering K500B
  • Kulankare används för lyft av elementen