GPLINK


 
 
Titta på VTI:s krocktest.
 
Behöver du ladda ner
QuickTime Plug-in, gör det här. eller ladda ner VLC Media Player gratis här
 
Nu finns GP montage och underhållskit klicka här
 
 


GPLINK - det smartaste valet
- men vilken 1.5 eller 2.0?

GPLINK 1.5 som temporärt eller permanent mitt/sidoräcke
GPLINK 2.0 som permanent mitt/sidoräcke

 
GPLINK 1.5
 
GPLINK 2.0
 
GPLINK är vår huvudprodukt.
Den är utvecklad av Gunnar Prefab, krocktestad vid VTI i Linköping och godkänd att användas inom EU och i USA.
  
GPLINK är tillverkad i betong och betongens beräknade livslängd är 50 år.
Den patenterade skarven (Leimet Oy) och elementets vikt ger en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp det påkörande fordonet.

Skarven kan monteras med pinne som enkelt plockas upp med GP Bosse alternativt en skarvpinne för mer permanent
montage men även denna kan avlägsnas med GP Bosse


GPLINK 1.5 har funnits på marknaden sedan 1999 och används både som permanent och temporärt mitträcke på våra vägar.
Den finns som 6-meters, 3-meters och 1-meters längder

GPLINK Start/slut 6 m
GPLINK Start/slut 3 m
Till GPLINK finns också ett sluttande start/slutelement som monteras i början och slutet av en sträckning. Start/slutelementen
finns både som 6-meters och 3-meters alternativ.
 
GPLINK 2.0 är en vidareutveckling av GPLINK.
GPLINK 2.0 har krocktestats hos VTI och arbetsbredden är W4.
Den har släta ytor och inga utstickande fötter vilket förbättrar egenskaperna för vinterväghållning.
MC-folket anser via SMC att GPLINK är lösningen på problemet med mittbarriärer. och och säger i ett uttalande:
"Det är ett räcke som är tillverkat i betong och som skulle göra att motorcyklisterna glider längs räcket och
inte riskerar att fastna i några utstickande delar"
GPLINK 2.0 är marknadens smalaste/smartaste betongbarriär.
GPLINK 2.0 finns i 6-meters längder.
GPLINK 2.0 är miljövänligt - inga ingrepp i vägbanan vid montering och enkelt att flytta då vägbanan ska asfalteras om.
Det är också arbetsmiljövänligt då monteringstiden är kort.
 
Våra gjutformar till både GPLINK 1.5 och 2.0 har levereras från Aslemetals Oy.

Initialkostnaden reduceras snabbt till en kostnadseffektiv investering då undersökningar visat att vägar
med betongräcken uppvisar en försumbar driftskostnad
 
GPLINK 1.5, fotbredd 45 cm
För större bild klicka här
GPLINK 2.0, fotbredd 38 cm
För större bild klicka här
 
  • Fotbredden gör att GPLINK tar liten plats av vägbanan.
  • GPLINK kan leveras med fästen för belysningsmaster.
Varudeklaration för GPLINK
För 1.5 klicka här för 2.0 klicka här   
                  
Alternativa användningsområden
GPLINK används av Björnparken i Grönklitt Orsa som grävskydd i björnhägnen

GPLINK används för att förbättra säkerheten runt ett flertal fängelser i landet.
 
Klicka på länken för att se Vägverkets förteckning över godtagna vägräcken, krockdämpare med mera