Prestandadeklaration nr 16-01

 

  Produkttypens unika identifikationskod

  GPLINK 1.5

 

  Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter.

  GPLINK 1.5 6-m, GPLINK 1.5 3-m.

 

  Produktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikationen, såsom
  förutsetts av tillverkaren.

  Skyddsräcke i betong. Följer harmoniserande Europastandarden EN 1317-1—2:1998.

 

  Tillverkarens namn och registrerade uppgifter.

  Gunnar Prefab AB

  Org.nr: 556265-6677

  Berg Olles väg 12

  795 32  Rättvik

 

  System för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda.

  EN 1317-5:2007 + A1:2008

 

  För de fall att prestandadeklarationen avser en produkt som omfattas av en harmoniserande standard.

  EN 1317-5:2007 + A1:2008 och CE. Anmält organ är Nordcert med id.nr. 1505, som har utfört produktcertifiering och
  utfärdat certifikat med nr 1505-CPR-CBW02.

 

  Angiven prestanda:

  

 Räckestyp

Kapacitetsklass

Skaderiskklass

Arbetsbredd

 

GPLINK 1.5 6 m

N2

B

W5

 

GPLINK 1.5 3 m

N2

B

W5

 

 

  Prestandan för de produkterna som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som
  anges i punkt 7.

 

  Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkare som anges under punkt 4.

 

  Gunnar Prefab AB

 

  Rättvik 2016-11-04

 

 

  Anna Mårten

  VD  Klicka här för orginaldokument