Prestandadeklaration (dop) nr 18-01

 

  Tillverkare  

  Gunnar Prefab AB

  Berg Olles väg 12

  795 32 Rättvik

  Tel 0248-13130

  www.gunnarprefab.se  Produktidentifieringskod

  GPLINK 1.5


  Produkttyp

  GPLINK 1.5 6-m

  GPLINK 1.5 3-m

 

  Avsedd användning

  Skydddsräcke i betong.

  Följer harmoniserande Europastandarden EN 1317-5


  System för bedömning och kontroll
 
EN 1317-5:2007 + A1:2008 system 1 och CE

  

  Anmält organ

  Nordcert 1515


  Certifikat

  1505-CPR-CBW02

 

 Angiven prestanda: 

  

 Väsentlig prestanda           Prestanda
 Prestanda vid påkörning
 - kapacitetsklass   
 -skaderiskklass  
 -dynamisk utböjning  
 -fordonsinträngning
 -normaliserad arbetsbredd      
 -normaliserad dynamisk  
  utböjning 
 
  N2
  B
  1,25 m
  NPD
  W5 (1,7)
  1,25 m
 Snöplogsklass   4
 Beständighet   C35/45 - XD3/XF4


  Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan.


  Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkare som anges ovan.
 
 

  Gunnar Prefab AB

 

  Rättvik 2018-08-29

 

 

  Anna Mårten

  VD  Klicka här för orginaldokument