Prestandadeklaration (DoP) 18-02

 

  Tillverkare

  Gunnar Prefab AB
  Berg Olles väg 12

  795 32 Rättvik

  Tel 0248-13130
  www.gunnarprefab.se

 

  Produktidentifieringskod

  GPLINK 2.0


  Produkttyp
 
GPLINK 2.0


  Avsedd användning
 
Skyddsräcke i betong.
  Följer harmoniserande Europastandrden EN 1317-5


  System för bedömning och kontroll
 
EN 1317-5:2007 + A1:2008  system 1 och CE

  Anmält organ
  Nordcert 1515 

 

  Certifikat
 
1505-CPR-CBW02
    

 Angiven Prestanda

 Väsentlig prestanda           Prestanda
 Prestanda vid påkörning
 - kapacitetsklass   
 -skaderiskklass  
 -dynamisk utböjning  
 -fordonsinträngning
 -normaliserad arbetsbredd      
 -normaliserad dynamisk utböjning 
 
  N2
  C
  1,0 m
  1,0 m
  W4 (1,2)
  1,0 m
 Snöplogsklass   4
 Beständighet   C35/45 - XD3/XF4

  Prestandan för denna produkt överensstämmer med den deklarerade prestandan.

 

  Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkare som anges ovan.

 

  Gunnar Prefab AB

 

  Rättvik 2018-08-29

 

 

  Anna Mårten

  VD


  Klicka här för orginaldokument