produktblad GPLINK 1.5

    
 
Betongbarriär i grå betong
Tillverkas i 6-, 3- och 1-meters längder.

Funktion
Den patenterade skarven och elementets vikt är 2 700 kg för 6-meters. Vikten för 3-meters är 1 500 kg och för 1-meters 450 kg.
Det möjliggör en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp påkörande fordon.

Betongkvalitet
Betong C35/45 SKB vct 0,40 frystestat
Stenstorlek 8-16
Exponeringsklass  XD3 XF4  
Luft enl frystest 4.8%


Armering
Längsgående Ø 16 mm
Profilerade fördelningsbyglar Ø 8 mm
Armeringskvalitet K500CT

Distanskloss
Täckskikt 45 mm


Livslängd
L20år

Mått GPLINK 1.5                  
                                Bredd      Fotbredd   Höjd        Vikt
                 
                                                       

6-meter                   240 mm   450 mm    870 mm   2 700 kg
3-meter                   240 mm   450 mm    870 mm   1 500 kg
1-meter                   240 mm   450 mm    870 mm      450 kg
Start/slut 6 m          240 mm   450 mm    870 mm    1 500 kg
Start/slut 3 m          240 mm   450 mm    870 mm       950 kg


Radier
GPLINK 6 meters radie 30 m
GPLINK 3 meters radie 10 m


Testresultat
GPLINK är testad i två olika kapacitetsklasser, N2 och T3, med följande resultat

Kapacitetsklass:           N2                T3
Arbetsbredd:                W5                W4
Skadeklass:                  B                    A

                 

För montering av GPLINK i enlighet med godkännandet för kapacitetsklass T3 gäller:
En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 3-meters på minst 39 meter/13 st sammankopplade element , som ska sträcka sig minst 11 meter förbi den arbetsplats som räcket avser skydda, åt båda hållen. 

För montering av GPLINK i enlighet med godkännande för kapacitetsklass N2 gäller:

En installerad räckslängd av minst 96 meter sammanfogad GPLINK.

Transport
GPLINK levereras till arbetsplatsen lämpligast på öppen lastbil eller i täckta skåp. Montering sker med kran som försetts med en lyftsax avsedd för GPLINK.


Montering
  • Skarven är grå (låg) resp (röd) hög.
  • Vid montering är första elementets skarv grå (låg) och det element som ska kopplas till har röd (hög)skarv.
  • Sammanfogning med låspinne av stål.
  • GPLINK monteras direkt på asfalterad körbana utan ingrepp i underlaget.
    En uppmarkerad centrumlinje ska finnas som anger montagestart, centrum barriär och montageslut.
  • Montaget bör utföras av utbildade montörer och kranförare.
Tillbehör
Belysningsstolpe - specialelement med håltagning för mastfot.

Råd och anvisning

  • Montör ska ha genomgått kursen "Montageutbildning" (SVBRF)
  • Monteringssax avsedd för GPLINK ska användas vid lyft av GPLINK.
  • Uppställda monterade element måste vara sammanfogad av låspinnen för att avsedd funktion ska vara uppfylld.