produktblad GPLINK 1.5

    
 
Betongbarriär i grå betong
Tillverkas i 6-, 3- och 1-meters längder.

Funktion
Den patenterade skarven och elementets vikt är 2 700 kg för 6-meters. Vikten för 3-meters är 1 500 kg och för 1-meters 450 kg.
Det möjliggör en unik förmåga att mjukt och följsamt fånga upp påkörande fordon.

Betongkvalitet
Betong C35/45 SKB vct 0,40 frystestat
Stenstorlek 8-16
Exponeringsklass XC4 XS3 XD3 XF4 XA3
Luft enl frystest 4.8%

Armering
Längsgående Ø 16 mm
Profilerade fördelningsbyglar Ø 8 mm
Armeringskvalitet K500CT

Distanskloss
Täckskikt 45 mm

Livslängd
L20år

Mått GPLINK 1.5                  
                                Bredd      Fotbredd   Höjd        Vikt                 
                                                       

6-meter                   240 mm   450 mm    870 mm   2 700 kg
3-meter                   240 mm   450 mm    870 mm   1 500 kg
1-meter                   240 mm   450 mm    870 mm      450 kg
Start/slut 6 m          240 mm   450 mm    870 mm    1 500 kg
Start/slut 3 m          240 mm   450 mm    870 mm       950 kg


Radier
GPLINK 6 meters radie 30 m
GPLINK 3 meters radie 10 m


Arbetsbredd 1500 kg bil, hastighet 110 km/h
GPLINK 6 meters W5  <   1,7 m
GPLINK 3 meters W5  <   1,7 m

OBS!
96 meter utgör underlag för godkännande i klass N2.

Utöver ovanstående fullskaletester har vi kompletterat med simulerade krocktester
enligt nedanstående

Förutsättningarna i samtliga tester är 42 meter GPLINK

1 500 kg bil, 20 graders krockvinkel, 50 km/h
Arbetsbredd GPLINK 3 meters 0,97 m (W3)
Arbetsbredd GPLINK 6 meters 0,61 m (W1)

10 tons lastbil, 8 graders krockvinkel, 70 km/h
Arbetsbredd GPLINK 3 meters 1,93 m(W6)
Arbetsbredd GPLINK 6 meters 1,35 m (W5)


Transport
GPLINK levereras till arbetsplatsen lämpligast på öppen lastbil eller i täckta skåp. Montering
sker med kran som försetts med lyftsax avsedd för GPLINK.


Lagerhållning
GPLINK placeras på betongunderlag så att fötterna inte belastas.

Montering
* Skarven är grå resp röd, låg och hög
* Vid montering är första elementets skarv grå (låg) och det element som ska kopplas
   till har röd (hög) skarv.
* Sammanfogas med låspinne av stål.                      
* GPLINK monteras direkt på asfalterad körbana utan ingrepp i underlaget.
* En uppmarkerad centrumlinje ska finnas som anger montagestart, centrum barriär och montageslut.
* Montaget bör utföras av utbildade montörer och kranförare.

Tillbehör
 Belysningsstolpe - specialelement med håltagning för mastfot.

Råd och anvisning
* Montör ska ha genomgått kursen "Montageutbildning" (SVBRF)
* Monteringssax fabrikat Rehnman används vid lyft av GPLINK
* Lagerhållning med rejäla underslag samt träunderslag för övre raden
* Uppställda monterade element måste vara sammanfogade av låspinnen
  för att avsedd funktion ska vara uppfylld


Klicka här för att komma till pdf-fil för utskrift