produktblad GPLINK 2.0 

 

Betongbarriär i grå betong
Tillverkas i 6-meters längder.

Funktion
Den patenterade skarven och elementets vikt möjlliggör en unik förmåga att
mjukt och följsamt fånga upp påkörande fordon.

Betongkvalitet
Betong C35/45 SKB vct 0,40 frystestat
Stenstorlek 8-16
Exponeringsklass XC4 XS3 XD3 XF4 XA3
Luft enl frystest 4,8%

Armering
Längsgående Ø 16 mm
Profilerade fördelningsbyglar Ø 8 mm
Armeringskvalitet K500CT

Distanskloss
Täckskikt 45 mm

Lisvlängd
L=20 år

Mått GPLINK 2.0
Bredd       Fotbredd     Höjd        Vikt
240 mm    380 mm      870 mm   2 600 kg

Arbetsbredd 1500 kg bil, hastighet 110 km/h
GPLINK 2.0 6 meter  W4  <  1,2 m

Minsta antalet sammanfogade element på väg med en hastighet av 110 km/h är
16 st = 96 meter.

Transport
GPLINK levereras till arbetsplatsen lämpligast på öppen lastbil eller i täckta skåp.
Montering sker med kran som försetts med lyftsax avsedd för GPLINK.

Lagerhållning
GPLINK placeras på betongunderlag så att fötterna inte belastas.

Montering
* Skarven är grå resp röd, låg och hög
* Vid montering är första elementets skarv grå (låg) och det element som ska kopplas
   till har röd (hög) skarv
* Sammanfogas med låspinne av stål
* GPLINK monteras direkt på asfalterad körbana utan ingrepp i underlaget
* En uppmarkerad centrumlinje ska finnas som anger montagestart,
   centrum barriär och montageslut
* Montaget ska utföras av utbildade montörer och kranförare

Tillbehör
Belysningsstolpe - specialelement med håltagning för mastfot

                                   
Råd och anvisning
* Montör ska ha genomgått kursen "Montageutbildning" (SVBRF)
* Monteringssax fabrikat Rehnman används vid lyft av GPLINK
* Lagerhållning med rejäla underslag samt träunderslag för övre raden
* Uppställda monterade element måste vara sammanfogade av låspinnen för att avsedd
   funktion ska vara uppfylld


Klicka här för att komma till pdf-fil för utskrift