Perrongelement

 
Vi tillverkar perrongelement enligt Banverkets standard i höjderna 900, 1020 och 1250 mm.
Bredden är 2 meter.