Kvalitet

Gunnar Prefabs kvalitetsarbete är något som ständigt utvecklas.
För att säkerställa kvaliteten på våra produkter tredjepartsgranskas vår produktionsanläggning av Nordcert.

Vi är certifierade mot följande standarder:
  • EN 1317-5 Skyddsanordningar för fordon
  • EN 13225 Balkar och pelare
  • EN 14991 Grundläggningselement
  • EN 14992 Väggelement
  • EN 15258 Stödmurselement

Länk till Nordcerts certifierade företag: https://www.nordcert.se/sv/certifierade-foretag
Certifiering mot CE-märket sker mot harmoniserade europeiska produktstandarder. Hänsyn skall dock tas till nationella särkrav.
​​​​​​​Produkter som inte kan CE-märkas mot en harmoniserad produktstandard kan certifieras mot t.ex. BBC, vilket innebär att produkten uppfyller de krav som ställs för den svenska marknaden.
Det finns två alternativa sätt att säkerställa att en produkt uppfyller de krav som ställs för den svenska marknaden:
  • 1. Förtillverkade betongprodukter som uppfyller kravet på certifiering gentemot CE-märket, obligatoriskt fr.o.m. 1 juli 2013. I detta fall kan produkterna också kompletteras med BBC-märket för att påvisa att den CE-märkta produkten även uppfyller de krav som ställs för den svenska marknaden.
  • 2. Förtillverkade betongprodukter som inte omfattas av en harmoniserad europeisk produktstandard som t.ex. balkong-, terrass- och loftgångsplattor samt vårt farthinderelement GP-Guppet certifieras mot BBC.

Våra certifikat

​​​​​​​För övrig information se under respektive produkt.
Gunnar Prefab är medlem i branschorganisationerna

SVBRF ​​​​​​​- Svenska Väg- och Broräckesföreningen och
SBSV - Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser.