Glädjande nyheter!

Gunnar Prefab AB har den 6 september tecknat avtal om försäljning av samtliga aktier till S:t Eriks AB, en ledande producent och leverantör av prefabricerade produkter i betong och natursten.
Genom försäljningen förstärks Gunnar Prefab ABs position i de marknader företaget är verksam.
Detta innebär större möjligheter att utveckla produkter inom framför allt infrastruktur och industri, och även bredda vår kundbas och våra kompetensområden.
 
- Vi ser väldigt positivt på att S:t Eriks blir ny ägare till Gunnar Prefab.
S:t Eriks är en långsiktig och stabil ägare och med deras befintliga organisation finns det en djup och lång branscherfarenhet. Detta ger rätt förutsättningar för att vidareutveckla Gunnar Prefab och förstärka vårt erbjudande till våra kunder, säger
Anna Mårten, VD Gunnar Prefab.

- Jag är mycket glad över att vi har fått möjligheten att förvärva Gunnar Prefab. Förvärvet ligger väl i linje med S:t Eriks tillväxtstrategi och kommer att stärka vårt erbjudande inom flera intressanta nischområden. Gunnar Prefab är ett välskött bolag och vi ser goda möjligheter att växa affären och öka vår marknadsandel inom prefabricerade betongprodukter inom infrastruktur, säger
Magnus Ström, vd S:t Eriks.