GP-guppet en del i framgångsrika fartbegränsande åtgärder

Kommuner och myndigheter arbetar i dag med olika fartbegränsande åtgärder för att minska antalet olyckor i trafiken. Hastighet har betydelse – om alla höll den skyltade hastigheten skulle cirka 100 människoliv kunna räddas varje år.Dessutom gör lägre hastigheter att koldioxidutsläpp och även bullernivåer minskar. Med fartbegränsande åtgärder och fartgupp kan bilister enkelt och effektivt få hjälp att sänka hastigheten vid skolor, förskolor och infarter till tättbebyggt område; undersökningar och trafikforskning visar att också att fartbulor är ett av de mest effektiva hjälpmedlen som finns för att långsiktigt sänka hastigheten. GP-guppet är ett farthinder utvecklat i betong och har konstruktionen av en platåramp. Det ger flera fördelar för både fordonsföraren och för invånare som bor i närheten av farthindret. Det är en mönsterskyddad konstruktion som skapar mjukare överkörningar och genom det färre vibrationer och en behagligare överfart för föraren. Det finns statistik som visar att yrkesförare, främst bussförare, upplever att fartbulor påverkar kroppen negativt på grund av den rörelse i fordonet som en fartbula med toppig design kan orsaka. Med GP-guppets mjukare ramp påverkas fordonen i mycket mindre grad. 

Ett farthinder för miljövänligare körning och inget underhåll

GP-guppet är utvecklat för att kunna både sänka farten och påverka omgivningen minimalt. Genom att betongkonstruktionen har en platåramp som ligger högst 10 centimeter över vägbanan blir överfarten över mjukare och innebär också en jämnare och lägre fart för passerande fordon. Med jämn fart innan, över och efter vägbulan minskar också koldioxidutsläppen från passerande fordon. GP-guppet är en betongkonstruktion som kräver lite underhåll, är enkel att snabbt få på plats och inte i samma utsträckning bidrar till asfaltsprickor, sättningar i marken och omläggning av asfalt. Det gör farthindret till ett långsiktigt prisvärt och effektivt alternativ för kommuner och företag som behöver fartbegränsande åtgärder. Det kan vara begränsning på vägar, infarter, innan påkörningsramper i hamnar, för att skydda cykelvägar eller när man vill sänka farten inför olycksdrabbade korsningar och cirkulationsplatser. Tack vare betongmaterialet har GP-guppet en livslängd på minst 15 år. Det gör att GP-guppet till en långsiktigt och hållbar investering när det handlar om att få trafikanter att sänka hastigheten. GP-guppet tillverkas i olika bredder, vilket gör att det är en vägbula som passar till alla vägar. 

Farthinder med omtanke om närmiljön

Trafikforskning har visat att gupp är den effektivaste metoden för att på lång sikt sänka fordonsförares hastigheter. Principen är att farthinder och vägbulor ska vara utformade så att de ger så lite obehag som möjligt för fordon som håller rätt hastighet. Det är också viktigt att få så mjuka överfarter som möjligt för att minska buller men främst markvibrationer. GP-guppets unika rampkonstruktion innebär en mjukar överfart och bättre fördelning av fordonens tryck under överfarten. Det ger mindre sättningar i marken men framför allt svagare vibrationer, vilket gör att fastigheter och villor i närområdet får ett bättre skydd. 

Snabba fakta om farthindret GP-guppet från Rättvik:

 • Underlättar miljövänlig körning
 • Aerodynamiskt utformad och dämpar passagen
 • Ger minimala markvibrationer
 • Anpassad för olika vägbredder
 • Olika utföranden av körytan
 • Konstruktionstjockleken är 250 mm under vägbanan
 • Upprampen som högst 100 mm över vägbanan
 • Armering K500B
 • Kulankare används för enkla lyft och effektiv montering av elementen.

Höjden är fixerad vid 100 mm för att undvika problem med låga fordon.
Lätt att montera, kräver kort insatstid på arbetsplatsen från start till färdigställande.

Vill ni veta mer, kontakta mig

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09

Utförande

 • Konstruktionstjockleken är 250 mm under vägbanan
 • Upprampen som högst 100 mm över vägbanan
 • Armering K500B
 • Kulankare används för lyft av elementen