Produkter

GPLINK

GPLINK är vår huvudprodukt och har funnits på marknaden sedan 1999 och används både som permanent och temporärt mitträcke på våra vägar.

Betonghästen

Betonghästen är en egenutvecklad och patentregistrerad produkt från Gunnar Prefab som kan användas på många olika sätt.

GP-guppet

Det självklara alternativet som farthinder.

Legotillverkning

Vi tillverkar mastfundament åt Scanmast.
Vi kan också tillverka andra fundament enligt kundens önskemål.