Monteringsinstruktion - GPLink 1,5

Kontaktuppgifter

Berg Olles väg 26
795 32 RÄTTVIK

Tel 0248-131 30
Fax 0248-133 22
​​​​​​​gp@gunnarprefab.se

Enligt AMA Anläggning 20 gäller följande:

DEG RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK MM
DEG.1 Räcken för väg, plan o d samt bro.
Utdrag ur texten under denna rubrik

“UTFÖRANDEKRAV: Montering ska utföras enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Den som ansvarar för arbetsledning och tillsyn ska
 • Ha dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av material, utförande och kontroll av skyddsanordningar motsvarande Svenska Väg och Broräckesföreningen (SVBRF), auktoriserad räckesmontör.
 • Ha kännedom om den aktuella anordningens uppbyggnad och funktion.
 • Vara tillgänglig på plats under montagearbetet”

För montering av GPLINK i enlighet med godkännandet för kapacitetsklass T3 gäller:

En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 3-meters på minst 39 meter / 13 st sammankopplade fullhöjdselement, som ska sträcka sig minst 11 meter förbi den arbetsplats som räcket avser skydda, åt båda hållen. Länk till tillåtelsebeslut

En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 6-meters på minst 60 meter / 10 st sammankopplade fullhöjdselement, som ska sträcka sig minst 18 meter / 3 st block förbi den arbetsplats som barriären avser att skydda, åt båda hållen. Länk till tillåtelsebeslut

Vid en installerad räckeslängd av minst 60 meter är det möjligt att kombinera 3- och 6-meter block.

För montering av GPLINK i enlighet med godkännande för kapacitetsklass N2 gäller:

En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 3- eller 6-meters på minst 60 meter sammankopplade fullhöjdselement, som ska sträcka sig minst 21 meter förbi den arbetsplats som räcket avser skydda, åt båda hållen.

Underlag

Förutom testat underlag (asfalt) accepteras även att GPLINK ställs ut på betong. Vid uppställning på annan hårdgjord yta typ traditionell grusväg ska hastighetsbegränsning, oavsett kapacitetsklass, vara säkerställd till 70 km/h. Ytan för uppställning av GPLINK vintertid ska vara fri från is och snö för en bibehållen god friktion.
Som PDF dokument
INTRESSEANMÄLAN
För snabba och säkra lyft av GPLINK rekommenderas lyftsax avsedd för ändamålet. Saxen placeras centriskt i den översta rillan på elementet.
 • Första elementet placeras med grå (låg) skarvtungor i monteringsriktningen.
 • Nästa element placeras med de röda (hög) tungorna över de grå.
 • Skarvpinnen lyfts upp ur det monteringsfärdiga elementet.
 • Elementet lyfts till rätt läge.
 • Skarvpinnen placeras lodrätt genom alla fyra tungor.

Övriga tester

Utöver de tester som ligger till grund för godkännande hos TRV har vi utfört följande tester, som kan vara till hjälp i de fall annat regelverk än TRV:s tillämpas.

”Modifierad T3-test” – en fullskaletest.

Vi har följt regelverket i EN1317-standarden i allt väsentligt utom hastigheten, som vi i både TB21 och TB41-testen sänkt till 40 km/h. Testad räckeslängd 39 meter.
Arbetsbredd: W2
Skaderiskklass: A

Rekommendationer vid korta installationer av GPLINK 1.5 då inte testlängder enligt fysiska krockprover är möjliga.

All grunddata som lagts in i simuleringsmodellen är baserad på de fysiska gjorda krockproverna på VTI i Linköping enligt (EN-1317). Simuleringen är gjord på Dynamore i Linköping. Simuleringen ska hjälpa till att förstå arbetsbredden vid installationer som inte kan utföras enligt fysiska krockprover (Testlängder). Bilen som används vid simuleringen väger 1300 kg.

Simulering

 • Installationslängd (12 och 36 m)
 • Barriärelementets längd (3 och 6 m)
 • Påkörningsvinkel 8 och 15 grader
 • Påkörningshastighet 30, 50, 80 Km/h
Alla värden är rekommendationer. Se alltid till att inte jobba inom den tänkta arbetsbredden.
Om extra utrymme finns så rekommenderar vi i att det används.
Elementlängd (m) Installationslängd (m) Antal block Hastighet (Km/h) Påkörningsvinkel Arbetsbredd (m)
3 12 4 30 8 0,48
3 12 4 30 15 0,52
3 12 4 50 8 0,55
3 12 4 50 15 0,68
3 12 4 80 8 0,65
3 12 4 80 15 0,88
3 36 12 30 8 0,48
3 36 12 30 15 0,51
3 36 12 50 8 0,52
3 36 12 50 15 0,66
3 36 12 80 8 0,64
3 36 12 80 15 0,85
6 12 2 30 8 0,47
6 12 2 30 15 0,49
6 12 2 50 8 0,53