GPLINK 1.5

Är en trafikbarriär i armerad betong som med hjälp av den patenterade skarven skyddar personer och egendom som vistas bakom den, samtidigt som den mjukt och följsamt leder påkörande fordon tillbaka i vägens riktning.

​​​​​​​Barriärlementen kan användas för permanenta eller temporära ändamål i trafiken, runt byggarbetsplatser eller som skydd för känsliga objekt som har höga krav på säkerheten. Med sin höjd på 87 cm minimeras att föremål slungas in i arbetsområdet vid en kollision eller om en däckexplosion inträffar.

Kontaktuppgifter

Berg Olles väg 26
795 32 RÄTTVIK

Tel 0248-131 30
Fax 0248-133 22
​​​​​​​gp@gunnarprefab.se

Testresultat

GPLINK 1.5 3- och 6-meters fullhöjdselement är testade i två olika kapacitetsklasser, N2 och T3 med följande resultat:

Radier

 • GPLINK 6 m 30 m
 • GPLINK 3 m 10 m
 • GPLINK 1-m 3,6 m

För montering av GPLINK i enlighet med tillåtelsebeslut för kapacitetsklass T3 gäller:

En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 3-meters på minst 39 meter / 13 st sammankopplade fullhöjdselement, som ska sträcka sig minst 11 meter förbi den arbetsplats som räcket avser skydda, åt båda hållen.

En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 6-meters på minst 60 meter / 10 st sammankopplade fullhöjdselement, som ska sträcka sig minst 18 meter / 3 st block förbi den arbetsplats som barriären avser att skydda, åt båda hållen.

​​​​​​​Vid en installerad räckeslängd i kapacitetsklass T3 av minst 60 meter är det möjligt att kombinera 3- och 6-meter block.

För montering av GPLINK i enlighet med godkännande för kapacitetsklass N2 gäller:

​​​​​​​En installerad räckeslängd med GPLINK 1.5 3- eller 6-meters på minst 60 meter sammankopplade fullhöjdselement, som ska sträcka sig minst 21 meter förbi den arbetsplats som räcket avser skydda, åt båda hållen.

Underlag

​​​​​​​Förutom testat underlag (asfalt) accepteras även att GPLINK ställs ut på betong. Vid uppställning på annan hårdgjord yta typ traditionell grusväg ska hastighetsbegränsning, oavsett kapacitetsklass, vara säkerställd till 70 km/h. Ytan för uppställning av GPLINK vintertid ska vara fri från is och snö för en bibehållen god friktion.

Transport

​​​​​​​GPLINK levereras till arbetsplatsen lämpligast på öppen lastbil eller i täckta skåp. Montering sker med kran som försetts med en lyftsax avsedd för GPLINK.

Montering

 • Skarven är grå (låg), resp. röd(hög).
 • Vid montering är första elementets skarv grå (låg) och det element som ska kopplas till har röd (hög) skarv.
 • Sammanfogas med låspinne av stål.
 • GPLINK monteras direkt på asfalterad körbana utan ingrepp i underlaget. En uppmarkerad centrumlinje ska finnas som anger montagestart, centrum barriär och montageslut.
 • Montaget bör utföras av utbildade montörer och kranförare.

Råd och anvisning

 • Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning (APV 2.3) ”Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande, är personen auktoriserad montör.”
 • Montör ska ha genomgått kursen ”Montageutbildning” (SVBRF)
 • Monteringssax avsedd för GPLINK ska användas vid lyft av GPLINK.
 • Uppställda monterade element måste vara sammanfogade av låspinnen för att avsedd funktion ska vara uppfylld
INTRESSEANMÄLAN