Guide för bedömning av skador på GPLINK

Kontaktuppgifter

Berg Olles väg 26
795 32 RÄTTVIK

Tel 0248-131 30
Fax 0248-133 22
​​​​​​​gp@gunnarprefab.se

Nedan visas exempel på GPLINK som är OK att fortsätta använda – i vissa fall efter åtgärd

Som PDF dokument
Vid tveksamma skador där det kan vara svårt att avgöra om elementet bör kasseras.
​​​​​​​Vänligen ta kontakt med oss för vidare konsultation
Expanderbultar eller andra utstickande föremål kapas, sedan är det OK att använda elementet igen. Endast föremål som är eftergivliga får vara utstickande

Nedan visas exempel på GPLINK som ska kasseras.

Påkörda eller tappade element med genomgående spricka ska kasseras. Detta för att säkerställa funktionen på elementet vid framtida användning.
Ytterligare en sprickbildning som uppkommit av yttre påverkan. Element med denna typ av skador ska kasseras.
Element med denna typ av skada där skarv och armering är blottad ska kasseras. Hållfastheten och funktionen i produkten kan inte upprätthållas vid fortsatt användning.