Underhållsinstruktion - GPLink 1,5 och 2.0

Kontaktuppgifter

Berg Olles väg 26
795 32 RÄTTVIK

Tel 0248-131 30
Fax 0248-133 22
​​​​​​​gp@gunnarprefab.se

Besiktning efter påkörning och ovarsamt hanterande av GPLINK

Kontrollera att elementen inte fått sprickor som kan påverka konstruktionens hållfasthet. Element som har genomgående sprickor samt urslag där armering eller skarvjärn blottats i större omfattning bör bytas ut. Vid osäkerhet av skadans omfattning kan fotografi skickas till gp@gunnarprefab.se för bedömning
För att undvika skador på GPLINK vid montering/demontering bör lyftsax avsedd för ändamålet användas.

GPLINK som används vid temporär installation och flyttas mellan arbetsplatser eller ställs upp tillfälligt på lager, bör underhållas i form av att skarvarna sprayas med t.ex. krypolja, marinspray 6-66 eller bomfett.

Som hjälpmedel finns ett underhållskit som innehåller:

1: GP Hans
2: Krypolja/fett
3: GP Pixen
4: GP Bosse
5: Slägga
GP Hans är en draghammare som används för att dra loss kärvande skarvar som inte kunnat underhållas under en längre tids uppställning. Används tillsammans med släggan för att motionera och smörja upp de rörliga skarvjärnen
Som PDF dokument

INTRESSEANMÄLAN
Så här använder du GP Hans
För att undvika kärvande skarvar bör de med jämna mellanrum och vid behov sprejas med bomfett eller silikonspray.
GP Pixen är är ett vertyg som är ett bra hjälpmedel när man behöver justera skarvjärnen vid istallation. Använd aldrig händer och fingrar vid etablering eller avetablering av GPLINK!
GP Bosse är ett verktyg som används vid etablering och avetablering av GPLINK för att enkelt och säkert plocka upp och skjuta i skarvpinnen i skarvjärnen.
  • Se till att o-ringen ligger i spåret över den exentriska rullen när den är i sitt innersta läge.
  • Placera GP Bosse som bilden visar.
  • Lyft upp GP Bosse som nu har greppat tag i skarvpinnen (GP Bosse greppar skarvpinnen automatiskt).
  • När man vill föra ner skarpinnen igenom skarvjärnen rullar man upp o-ringen ur sitt spår (GP Bosse greppar fortfarande skarvpinnen).
  • Sänk ner GP Bosse med skarpinnen och “knacka” till när pinnen når sitt ändläge.
  • GP Bosse släpper då skarpinnen automatiskt.