Olofströms kommun använder Gunnar Prefabs GP-Gupp  

GP-Guppet har installerats av Olofströms kommun för att öka säkerheten och tryggheten för invånarna. Det har minskat hastigheten på fordonen och gjort överfarten säkrare för barnen som går till och från skolan. GP-Guppet är sömlöst och minskar slitaget på asfalten samt kostnaderna för vägunderhåll.

Kontaktuppgifter

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09

Olofströms kommun installerar GP-Guppet för ökad säkerhet och trygghet

Det tätbebyggda området, har under många år påverkats av den högt trafikerade vägen som löper mellan Jämshögs skola och ett bostadsområde, i två riktningar. 
Enda sättet för barnen att ta sig till och från skolan, har varit genom att korsa den otrygga övergången. När Olofströms Kommun insåg riskerna med detta, valde de att göra en insats för att öka tryggheten hos kommuninvånarna genom att installera den fartbegränsande åtgärden GP-Guppet. Andra anledningar till att Olofströms kommun valt just GP-Guppet är att installationen är sömlös. En skarv mellan asfalt och betong där vatten annars kan tränga ner och urlaka underliggande material, finns inte. Något som annars kan få konsekvensen att det behöver asfalteras om, och vägen lagas i ett senare skede. Designen på GP-Guppet minskar även slitaget på asfalten från tunga fordon. Då asfalt är mjukt bildas både gropar och hjulspår vid inbromsningar. Det Förlängda GP-Guppet motverkar detta, vilket bidrar till att kommunens kostnader för vägunderhåll kan hållas nere på sikt. 
Installationen av GP-Guppet har medfört att hastigheten på fordonen kunnat sänkas. Överfarten har därmed blivit mycket säkrare för barnen, som är tvungna att passera överfarten minst två gånger per dag.   
 

Produkt: Gunnar Prefabs GP-Gupp 

Köpare:  Olofströms kommun  

Plats:      Rosenhillsvägen i Jämshög, Olofströms kommun 

År:           2020 

Frågor:   Daniel Kivistö, affärsutvecklare och miljöansvarig Gunnar Prefab AB 

Snabba fakta om farthindret GP-guppet från Rättvik:

  • Underlättar miljövänlig körning
  • Aerodynamiskt utformad och dämpar passagen
  • Ger minimala markvibrationer
  • Anpassad för olika vägbredder
  • Konstruktionstjockleken är 250 mm under vägbanan
  • Upprampen som högst 100 mm över vägbanan
  • Armering K500B
  • Kulankare används för enkla lyft och effektiv montering av elementen.
GP-Gupp placerat på en pallGP-Gupp placerat på en pall
GP-Guppet
Höjden är fixerad vid 100 mm för att undvika problem med låga fordon.
Lätt att montera, kräver kort insatstid på arbetsplatsen från start till färdigställande.
Vill ni veta mer, kontakta mig

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09