Ställverksbyggnad i Hallstahammar

Ett partnerskap som smakade på framgång - Södra Nibble är inte bara en avancerad transformatorstation med utmärkt isolering, den är även resultatet av ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts första gemensamma samarbetsprojekt.

Kontaktuppgifter

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09
Tillsammans har de levererat en heltransformatorstation till Mälarenergi Elnäts nyaste inomhusstation med luftisolering i Södra Nibble, belägen i Hallstahammar. Denna leverans omfattade två huvudfaser:
  • Projektering där tekniska lösningar och preliminära kostnadsberäkningar gjordes i samarbete.
  • Genomförande av projektet inkluderande design, konstruktion och projektledning, tillsammans med mellanspänningsställverk, brytare, transformatorer och relä- och kontrollutrustning från ABB Power Grids. ABB Power Grids hade också övergripande ansvar för byggandet, prefabriceringen, installationen och driftsättningen av anläggningen.
– Vi hade varit på jakt efter ett lämpligt projekt för att testa partnerskap som en affärsmodell, och ABB befann sig i en liknande situation, säger Joakim Hedmark, projektledare på Mälarenergi Elnät.

– Vi hade diskuterat hur vi kunde förändra vår affärsmodell för att komma närmare kunderna och utveckla projekt tillsammans med dem. I fallet Södra Nibble såg vi en möjlighet att använda partnerskap, säger Tony Moberg, chef för Tendering and Sales på ABB Power Grids.

Partnering

Partnerskap är en samarbetsmodell där aktörerna skapar en gemensam organisation med gemensamma mål och ekonomi. Från projektets början till dess avslutning har ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts projektteam gemensamt utvecklat och hanterat arbetet.

– Vi har varit transparenta och tillsammans har vi skapat projektets kostnadsberäkning. Genom att tidigt fastställa projektets omfattning skapade vi förutsägbarhet för båda parter. En stor fördel var att vi tidigt identifierade och kvantifierade riskerna innan projektet startade, till exempel hur vi skulle hantera eventuella förseningar, säger Tony Moberg.
Vill ni veta mer, kontakta mig

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09