GP Montage och Underhållskit

Kontaktuppgifter

Berg Olles väg 26
795 32 RÄTTVIK

Tel 0248-131 30
Fax 0248-133 22
​​​​​​​gp@gunnarprefab.se

GP montage och underhållskit är framtaget för att man på ett säkert sätt ska kunna montera och underhålla sina GPLINK.

1. GP Hans
2. Krypolja/fett
3. GP Pixen
4. GP Bosse
5. Slägga
Som PDF dokument
INTRESSEANMÄLAN
För snabba och säkra lyft av GPLINK rekommenderas lyftsax avsedd för ändamålet. Saxen placeras centriskt i den översta rillan på elementet.
  • Första elementet placeras med grå (låg) skarvtungor i monteringsriktningen.
  • Nästa element placeras med de röda (hög) tungorna över de grå.
  • Skarvpinnen lyfts upp ur det monteringsfärdiga elementet.
  • Elementet lyfts till rätt läge.
  • Skarvpinnen placeras lodrätt genom alla fyra tungor.

Övriga tester

Utöver de tester som ligger till grund för godkännande hos TRV har vi utfört följande tester, som kan vara till hjälp i de fall annat regelverk än TRV:s tillämpas.

”Modifierad T3-test” – en fullskaletest.

Vi har följt regelverket i EN1317-standarden i allt väsentligt utom hastigheten, som vi i både TB21 och TB41-testen sänkt till 40 km/h. Testad räckeslängd 39 meter.
Arbetsbredd: W2
Skaderiskklass: A

Rekommendationer vid korta installationer av GPLINK 1.5 då inte testlängder enligt fysiska krockprover är möjliga.

All grunddata som lagts in i simuleringsmodellen är baserad på de fysiska gjorda krockproverna på VTI i Linköping enligt (EN-1317). Simuleringen är gjord på Dynamore i Linköping. Simuleringen ska hjälpa till att förstå arbetsbredden vid installationer som inte kan utföras enligt fysiska krockprover (Testlängder). Bilen som används vid simuleringen väger 1300 kg.

Simulering

  • Installationslängd (12 och 36 m)
  • Barriärelementets längd (3 och 6 m)
  • Påkörningsvinkel 8 och 15 grader
  • Påkörningshastighet 30, 50, 80 Km/h
Alla värden är rekommendationer. Se alltid till att inte jobba inom den tänkta arbetsbredden.
Om extra utrymme finns så rekommenderar vi i att det används.
Elementlängd (m) Installationslängd (m) Antal block Hastighet (Km/h) Påkörningsvinkel Arbetsbredd (m)
3 12 4 30 8 0,48
3 12 4 30 15 0,52
3 12 4 50 8 0,55
3 12 4 50 15 0,68
3 12 4 80 8 0,65
3 12 4 80 15 0,88
3 36 12 30 8 0,48
3 36 12 30 15 0,51
3 36 12 50 8 0,52
3 36 12 50 15 0,66
3 36 12 80 8 0,64
3 36 12 80 15 0,85
6 12 2 30 8 0,47
6 12 2 30 15 0,49
6 12 2 50 8 0,53