GPLINK 1.5 garanterar säkerhet under sprängningsarbete för Züblin.

Züblin har använt GPLINK 1.5 för att utföra sprängningsarbete på Ekerövägen på Lovön säkert. GPLINK 1.5 har fungerat som en barriär som har skyddat arbetarna och samtidigt tillåtit obehindrad trafik. GPLINK 1.5 har unika säkerhetsegenskaper som gör att barriären kan fånga upp och leda vidare ett fordon som kört in i den på ett mjukt sätt, samtidigt som den uppfyller Trafikverkets säkerhetskrav.

Kontaktuppgifter

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09

Züblin har köpt GPLINK 1.5 av Gunnar Prefab

På Ekerövägen på Lovön, har ett omfattande arbete som innefattar sprängningsarbete, i direkt anslutning till både tunnel och trafikerad vägbana kunnat utföras säkert av Züblin. Det är GPLINK 1.5 som gjort detta möjligt. Stora stenar och grus som annars riskerat att täcka vägbanan har kunnat stoppas av barriären så att trafik fortfarande kunnat passera obehindrat, samtidigt som arbetarna varit skyddade från trafikanter som riskerat att köra in i barriären. En anledning till att Züblin valt att köpa just GPLINK 1.5 är höjden på barriären. En annan anledning är den mjuka skarven som med sin unika sammankopplingsanordning, lätt kan vinklas och följa vägens konturer. Detta har sparat värdefullt utrymme i trafiken under det pågående arbetet. GPLINK 1.5 har även andra unika säkerhetsegenskaper. Tyngden på barriären i kombination med den mjuka skarven gör att den kan fånga upp ett fordon som kört in i barriären, och leda det vidare i färdriktningen på ett mjukt sätt. Detta gör att barriären aldrig blir en stum rekyl så att fordonet studsar tillbaka in på vägbanan, eller riskerar att komma över på fel körfält. Något som annars riskerar att orsaka större olyckor, med fler inblandade trafikanter och bemötande trafik.  
Tack vare GPLINK 1.5 har Züblins arbetare kunnat utföra sitt känsliga arbete på ett mycket säkerhetsklassat sätt från början till slut, samtidigt som trafikanternas säkerhet tagits i största beaktande. Barriären uppfyller Trafikverkets säkerhetskrav.  
 

Produkt: GPLINK 1.5 

Köpare:  Züblin 

Plats:     Ekerövägen, på Lovön  

Tid:        April 2020 till april 2021  

Frågor:  Daniel Kivistö, affärsutvecklare och miljöansvarig Gunnar Prefab AB 

Vill ni veta mer, kontakta mig

Daniel Kivistö

Affärsutvecklare
dk@gunnarprefab.se
072-202 00 09